mastuoti

mastúoti, -úoja, -ãvo 1. tr. [K] matuoti: Mastúok audeklą su mastu J. [Moteris,] atsistojusi prie stalo, drobės ritinį mastavo Žem. Kam tu mastuoji mastelius? Kam tu siūdysi marškinius? LMD(Klp). Kam tu mastuoji mastužiu, kam tu raižai audimus? KlvD241. Aš mastuoju plotą Blv. ^ Tuo pačiu mastu negalima yra visų žmonių mastuoti Blv. 2. tr. vynioti, mastyti, matoti: Kraitis jos nemažas – kasdien drobę mastúo[ja] Pkp. O kad aš ėjau rėžyti, plonų drobelių mastuoti, graudžiai verkė motynėlė, į mane žiūrėdama JV881. Kam tokius ilgus siūlus mastuoji po kambarį? Skr. [Atidavė] ereliui žarnas: „Tu, girdi, užsinešęs ant medžio, bemastuosi per dienų dienas“ BsMtII169. | Kai geri linai, tai tik mastúok (sparčiai, greitai sekasi verpti) Gs. 3. tr. mesti (audeklą): Ant mastuvų mastúok audimą, t. y. mesk J. 4. tr. sudėti, sukurti (dainą): Mastúodamas sumastavo kelius žodžius dainos J. 5. tr. prk. mušti, kapoti: Španijonas su šoble laukinių nugaras mastavo Rdž. 6. intr. eiti, žingsniuoti: Mastúoti yra eiti smarkiai, kaip su mastu J. Tatai mastúoji numie, i viskas Trk. Dažniausiai taip kaip šiandien reikėdavo mastuoti pėstute . \ mastuoti; atmastuoti; išmastuoti; numastuoti; pamastuoti; permastuoti; sumastuoti; užmastuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • mastuoti — mastúoti vksm. Mastúok áudeklą su mastù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atmastuoti — tr. atmatuoti: Tiek mastu atmastuok, t. y. atmieruok J. Atmastuok man du metrus drobės Vv. mastuoti; atmastuoti; išmastuoti; numastuoti; pamastuoti; permastuoti; sumastuoti; užmastuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmastuoti — tr. 1. SD415 išmatuoti: Išmastuok su mastu audimą J. Reik gerai išmastuoti, skląstinį sijoną audant: iškirpus siūti, svarbu, kad sutiktų skląsčiai Ggr. 2. išdainuoti (visas dainas): Išmastãvo vėlybi svotai J. mastuoti; atmastuoti; išmastuoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mastas — 3 mãstas sm. (4), (2) NdŽ 1. iš siūlų megztas raištis, magztis: Kelnių, kvartūgo mãstas Vb, Sb. 2. kutas: Abrūsus išaudė, liko tik mastaĩ išrišt Lz. 3. strofa, posmas (eilėraštyje): Mastuoti mastùs dėl dainavimo J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numastuoti — tr. 1. išmatuoti: Vis dėlto gyvenimas yra numastuotas gyvumo plastėjimu Vd. 2. numažinti matuojant: Numastavaũ, t. y. sumažinau sau, bemastuodama su mastu J. mastuoti; atmastuoti; išmastuoti; numastuoti; pamastuoti; permastuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamastuoti — tr. 1. pamatuoti: Pamastuok, ir žinosi, kiek yra audeklo J. Pamastavau langus su mastu: tokiuodu abudu Šts. 2. prk. pamušti, apmušti: Pamastuodavau vaikus su brūkliu Skdv. mastuoti; atmastuoti; išmastuoti; numastuoti; pamastuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • permastuoti — tr. 1. permatuoti: Norėjo, mastą ėmusi, permastuot BsPI70. 2. perirti (laivelį): Permastuoti stūmoms BzF140. mastuoti; atmastuoti; išmastuoti; numastuoti; pamastuoti; permastuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumastuoti — tr. sugalvoti, sumanyti, sudėti: Sumastuok kelius žodžius dainos, t. y. sudėk J. Kiek tai aš dainų aikštėn išliečiau, kurias man širdyj tenka sumastuoti! A1884,165. O čia ligu ką sumastavo, ir stengias atvaizdinti tai gyvais žodžiais LzP.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užmastuoti — tr. matuojant pridėti, užleisti: Užmastavaũ, t. y. daugiau užejo J. mastuoti; atmastuoti; išmastuoti; numastuoti; pamastuoti; permastuoti; sumastuoti; užmastuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.